EMGh


Software: EMGh Analyzer              Aktuální verze: 3.5.11  /  28.06.2018

Přístroj:    EMG Holter

Doporučení
U standardně dodávaného převodníku USB – RS232, který obsahuje chipset FTDI, lze přibližně 4x zrychlit načítání dat mezi holterem a počítačem optimalizací nastavení parametrů ovladače převodníku, více viz soubor:
EMGh nastavení USB driveru.pdf.

Verze 3.5.11 (28.06.2018)
 - oprava zobrazení křivek (v ojedinělých případech mohlo dojít k výpadku zobrazení některých EMG kanálů)

Verze 3.5.8 (29.01.2018)
 - oprava drobných chyb v nových funkcích z verze 3.5.7

Verze 3.5.7
 - umožněno zpracování dat měřených přes půlnoc,
 - v okně „Grafy naměřených dat“ lze přepínat zobrazení křivek v Absolutních hodnotách a v %Fmax,
 - v okně „Seznam osobních karet“ přidáno tlačítko <--> pro rozšíření/zúžení okna,
 - v okně „Seznam osobních karet“ přidána volba pro zapamatovaní posledního zpracovávaného měření (vybráno při příštím spuštění),
- v okně „Volba Max-Min hodnot“ (v Pracovním snímku) přidána volba  pro nastavení / zrušení výběru všech kanálů,
 - v okně „Zobrazit křivky“ (při měření nebo při konfiguraci Holteru) lze změnit velikost tohoto okna,
 - doplněno průběžné ukládání pracovního snímku po zadaní časových údajů pracovních úseků (původně se  pracovní snímek ukládal až při ukončení okna Pracovního snímku nebo po vyvolání menu Snímek / Uložit tabulku),
více viz soubor: EMG Analyzer - upravy ve verzi 3.5.7.pdf.

Verze 3.5.6
   - oprava funkce "Filtrace rušení" v okně křivek, kdy se po vytvoření nového záznamu s filtrovanými křivkami v některých případech nezobrazovaly průměrné hodnoty Fmax v okně "Pracovní snímek".

Verze 3.5.5
   - oprava v okně křivek: u záznamů, ve kterých se vyskytovala v naměřených datech hodnota  "0", nebylo možné posunou křivky k nule dle nastavených minimálních hodnot; tato chyba se projevovala pouze v zobrazení křivek a neměla vliv na výpočty v Pracovním snímku,
   - dopracování úpravy textu v tabulce "Frekvenční analýzy" v modulu "Pracovní snímek" v kumulativních součtech.

Verze 3.5.4
   -
úprava textu v tabulce "Frekvenční analýzy" v modulu "Pracovní snímek", popis v posledním řádku tabulky "95 -100" byl nahrazen textem "> 95" a obdobně text v kumulativních součtech "70 - 100" byl nahrazen textem "> 70"

Verze 3.5.3
   -
v programovém modulu komunikace portu s počítačem byl optimalizován komunikační protokol tak, aby bylo využito vyššího výkonu počítačů a v modulu dále byly upraveny a doplněny nové funkce, umožnující vyčtení dat z portu i v případě nestandardního ukončení měření, více viz soubor:

Verze 3.5.1

   - byla odstraněna chyba „Error reading BitBtn1.DoubleBuffered:“ ve Windows 7/8 způsobující,  že nebylo možné vyvolat tisk grafických obrazovek v modulu "Pracovní snímek".


Verze 3.5.0
   - doplněna volba legislativy (CZ - SK) pro graf závislosti počtu pohybů na %Fmax
     Legislavu lze nastavit v menu Nastavení / Legislativa.

Verze 3.4.0
   - v oknu křivek
bylo odblokováno tlačítko posunu křivky k nule v závislosti na nastavených
      minimálních hodnotách, které se nastavují v modulu "Pracovní snímek". Tlačítko bylo chybou
      zablokováno ve verzi 3.2.0.
Verze 3.3.0
   - Doplněn dávkový převod
hodnot %Fmax kumulativně za operace, vice viz soubor:
      EMG Analyzer - upravy v verzich 3.2.0-3.3.0.pdf
Verze 3.2.0
   - Graf závislosti četnosti pohybů na %Fmax
     • upravena hodnota počtu pohybů u 14% Fmax z 14 000 na 14 400,
     • přidáno zobrazení grafu 2D - lze přepínat mezi 2D a 3D zobrazením,
     • doplněna volba času směny od 8 – 12 hodin a zároveň upraven přepočet počtu pohybů
        pro zvolenou délku směny, dle NV 361/2007 Sb. v platném znění – navýšení počtu pohybů
        o 5% za každou započatou hodinu oproti 8 hodinové směně,
   - v oknu křivek bylo odblokováno tlačítko pro převod EMG křivek do programu EMGh Video
       pro všechny uživatel,
    - v oknu (editoru) sestav, vyvolávaném z okna Pracovní snímek, byly doplněny volby pro export
      vypočtených hodnot %Fmax,
    - byla odstraněna chyba „Error reading BitBtn1.DoubleBuffered:“ ve Windows 7/8 způsobující,
      že nebylo možné vyvolat tisk některých grafických obrazovek.

Verze 3.1.4
   - doplnění hlaviček u exportu dat do excelu a schránky/souboru v křivkách a v pracovním snímku

Verze 3.1.3
   - úpravený export dat do excelu a schránky/souboru v křivkách a v pracovním snímku